Op donderdag 28 maart vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en netwerkbijeenkomst plaats

VMBO de Steenspil
Steenspil 46, 4661 HZ Halsteren

17.00 – 17.30 uur ontvangst leden MKB-BoZ

17.30 – 18.00 uur ALV voor leden MKB-BoZ

18.00 – 18.45 uur buffet voor leden MKB-BoZ

18.45 – 19.15 uur presentatie directeur Steenspil

19.15 – 20.45 uur netwerkborrel

voor de notulen van 2018: klik hier

Voor de agenda: klik hier

Voor de voorlopige cijfers 2018 en begroting 2019: klik hier

X
X